Práce vo výškach

 Našou neoddeliteľnou súčasťou je lešenie. Disponujeme viacerými radovými lešeniami na kolieskach, do 8.5 m ktoré sa dajú využiť v širokej škále našich činností. Pomáhajú nám pri rôznych prácach ako sú čistiace a údržbárske práce, čistenie okien do výšky 10 m, čistenie fasád vysokotlakovými čističmi VAP, budov,  priemyselné kapoty, vysávanie káblových rozvodov, výmena nedostupného osvetlenia, čistenie velínov atď. Naši zamestnanci sú pravidelne preškolovaný na nové pravidlá v bezpečnosti práce a majú lešenárske preukazy pre práce vo výškach, prilby s ramienkami a majú povinnosť používať OOPP a dodržiavať bezpečnosť pri práci. Netolerujeme nebezpečné správanie sa na pracovisku a dôsledne ho potierame.

Máte záujem o tieto služby? Kontaktujte nás