Čistenie separátorov...

 Naša firma zabezpečuje čistenie separátorov, kontajnerov, nádrží od prachu, vysípaním, vysávaním profesionálnymi vysavačmi a vystriekanim pričom naši pracovníci používaju obleky, respirátory, masky, okuliare a iné OOPP.

 

Máte záujem o tieto služby? Kontaktujte nás